«Յաջորդ Սերունդ» Խորհրդատուական Ծրագիր

«Յաջորդ Սերունդ» Խորհրդատուական Ծրագիր

Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Յաջորդ Սերունդ» Խորհրդատուական Ծրագիրը կը գործէ Հարաւային Գալիֆորնիոյ մէջ: Անոր նպատակն է օգտակար հանդիսանալ պատանի-պատանուհիներու, զանոնք հեռու պահելով իրենց շրջապատի ընկերային հոռի ազդեցութիւններէն: Ծրագիրը մասնակցութեան կը հրաւիրէ ու կը մարզէ հասուն եւ ատակ կամաւորներու խումբ մը, որոնցմէ ամէն մէկը յանձն կ’առնէ պատանիի մը կամ պատանուհիի մը հետ բարեկամութիւն մշակել եւ անոնց հետ ժամանակ անցնել եւ հսկել անոնց ընկերային առողջ կազմաւորումին:

1977էն ի վեր, Big Brothers Big Sisters of America շարժումին հետեւողութեամբ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Լոս Անճելոսի Երիտասարդ Արհեստավարժներու կողմէ ստեծուած այս ծրագիրը տարիներու ընթացքին աստիճանաբար ընդարձակուեցաւ, իր առաջին տարուան 8 մասնակիցներու թիւը հասցնելով հարիւրաւոր պարման-պարմանուհիներու, որոնք իրենց խորհրդատուներու ցուցաբերած հոգածու ընկերակցութենէն մեծապէս օգտուած են, մշակելով իրենց կարողութիւնները: Խորհրդատուները քաջալերանքի աղբիւր կը հանդիսանան խորհուրդընկալներուն, օգնելով անոնց որպէսզի անոնք կարենան յաղթահարել պատանեկան փորձութիւնները եւ դժուարութիւնները, միաժամանակ խթանելով անոնց դպրոցական յառաջդիմութիւնը:

Այս դրական ազդեցութեան շնորհիւ, մասնակցող պատանիներու փորձառութիւնը եւ մտահորիզոնը կ’ընդլայնին եւ անոնք կը դառնան առաւել պատասխանատու, ինքնաբաւ եւ անկախ անհատներ:

Խորհրդատուներ եւ խորհուրդընկալներ պարբերաբար կը հանդիպին, իսկ «Յաջորդ Սերունդ» Ծրագրի բոլոր մասնակիցները ամսական հանդիպումներ կ’ունենան, ուր անոնք դաստիարակչականը եւ մշակութայինը կը միացնեն հաճելի զբօսանքին: Այսպիսի փորձառութիւններ, որոնցմէ այլապէս զրկուած պիտի ըլլային այդ պարման- պարմանուհիները, մեծապէս կը նպաստեն անոնց անհատական աճին:

«Յաջորդ Սերունդ» Ծրագիրը կարեւոր դեր կը կատարէ պատանիներու կեանքին մէջ: Ծրագրին աջակցող խորհրդատուները իրենց կարգին, օգտակար հանդիսացած ըլլալու գիտակցութեան առթած գոհունակութեան զգացումով իրենք զիրենք վարձատրուած կը զգան:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Յաջորդ Սերունդ» ծրագրին մասին յաւելեալ տեղեկութեան կամ մասնակցութեան համար այցելեցէք կայքէջը:

Back to

Share

x