ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵԻ ՀԱՂՈՐԴԱՄԻՋՈՑՆԵՐ

Հ.Բ.Ը.Մ.ը բազմաբնոյթ հաղորդամիջոցներու եւ Վեց լեզուներով տասնհինգ հրատարակութիւններու ընդարձակ ցանցով մը կը հասնի ընթերցողներու լայն շրջանակի մը: Այս հրատարակութիւնները կը հաղորդեն միութենական տեղական եւ միջազգային ասպարէզներու մէջ տեղի ունեցող կարեւոր իրադարձութիւններ: Հ.Բ.Ը.Մ.ի Լիոնի եւ Մելպուռնի ձայնասփիւռային ծրագիրներ նոյնպէս որոնք մաս կը կազմեն այս ցանցին, լրատուական հաղորդումներով եւ քննարկումներով կը հասնին տեղական համայնքներուն: Հ.Բ.Ը.Մ.ի հրատարակութիւնները եւ հաղորդումները կարեւոր կապի միջոց կը հանդիսանան համայնքներէն ներս եւ Հայաստանի հետ:

Միութեան պաշտօնաթերթ «AGBU News Magazine»ը, որ կը հրատարակուի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական Ժողովին կողմէ, պարբերաբար կ՛առաքուի աւելի քան տասնեակ մը երկիրներու 70,000 ընթերցողներու, անոնց հասցնելով Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններու լուրերը, ինչպէս նաեւ յատուկ նիւթերու շուրջ վերլուծական յօդուածներ: Ընթերցողներուն կը տրամադրուի նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի կառոյցներու գործունէութեան եւ ձեռնարկներու վերջին նորութիւններու ամբողջական պատկերը, եւ այս բոլորը կարելի դարձնող բարերարներու մասին ծանօթագրութիւններ:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Արարատ» գրական-մշակութային հանգամանաւոր հանդէսի կայքը տրամադրելի է ընթերցողներուն, ուր անոնք կրնան հետազօտել այս հրատարակութեան թուայնացած հարուստ հաւաքածոն:

1950 թուականէն ի վեր հրատարակուող հայ մշակոյթի եւ պատմութեան, մանաւանդ ամերիկահայ գրականութեան այս հանդէսը փնտռուած եւ հեղինակաւոր աղբիւր մըն է: 2010ին, հաղորդակցութեանց բնագաւառի զարգացումներուն ընդառաջ, ծնունդ առաւ «Արարատ»ի թուայնացած տարբերակը, ուր գեղարուեստական գրականութեան դասականներու կողքին կը հրապարակուին ժամանակակից իրողութիւններու, արուեստի եւ մշակոյթի, կրթութեան եւ առողջապահութեան, արձակի ու բանաստեղծութեան նմոյշներ եւ խմբագրական-հրապարակագրական սիւնակներ:

Հանդէսին համացամցացի մէջ տեղադրումով, եռապատկուեցաւ ընթերցողներուն թիւը: Նոյնպէս, զանազան ընկերային հաղորդացանցերու մէջ անոր տեղադրումը առիթ կու տայ «հիւրընկալելու» եւ խրախուսելու տարբեր նիւթերու շուրջ հրապարակային երկխօսութիւններ:

Հ.Բ.Ը.Միութիւնը կը հրատարակէ հետեւալ պարբերականները.

«Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հայաստանի լրատու», Երեւան, Հայաստան (հայերէն եւ անգլերէն)

AGBU-AYA News- Pasadena, USA (English)
AGBU e-newsletter- New York, USA (English)
AGBU Insider – New York, USA (English)
AGBU News Magazine
AGBU Voice- Plovdiv, Bulgaria (Bulgarian)
«Արարատ»
«Արեգ» Գահիրէ, Եգիպտոս (արաբերէն)
«Տեղեկատու» Գահիրէ, Եգիպտոս (հայերէն)
Generacio՛n 3 Buenos- Aires, Argentina (Spanish)
«Յուշարար» Նիւ Եորք, ԱՄՆ (հայերէն)
«Խօսնակ» Պէյրութ, Լիբանան, հայերէն
«Միութիւն» Սիտնի, Աւստրալիա (հայերէն եւ անգլերէն)
«Նոր Ձայն լրատու», Մելպուռն, Աւստրալիա (հայերէն եւ անգլերէն)
Revue Arme՛nienne de Questions Contemporaines- Paris, France (French)

Ձայնասփիւռի յայտագիրներ՝ Լիոնի կամ Մելպուռնի րատիօ-յայտագիրներուն համար հաճեցէք կապուիլ մասնաճիւղերուն՝ ժամանակացոյցի եւ յաճախականութեան մանրամասներու վերաբերեալ:

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի հրատարակութիւններէն մէկուն բաժանորդագրուելու համար, ընտրեցէք ներքեւի հասցէն:

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի հրատարակութիւններ

Back to

Share

x