«ԿՈՐԻԶ» ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ակադեմական եւ արհեստավարժական ասպարէզներու մէջ յատուկ կարողութիւն ցուցաբերող երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ղեկավարումի եւ առաջնորդութեան ձիրտերը մշակելու եւ զարգացնելու ուղղութեամբ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Կորիզ» ծրագիրը Եւրոպայի տարածքին տարեկան համագումարներով կը պատրաստէ ու կը քաջալերէ ծրագրին մասնակիցները, շրջանի համայնքներէն ներս նախաձեռնող եւ առաջնորդող դերակատրարութիւն ունենալու:

Այս ծրագիրը ծնունդ առաւ 2006 եւ 2007 թուականներուն՝ յաջորդաբար Պրիւքսէլի եւ Վալանսի մէջ Եւրոպական Խորհուրդին հովանաւորութեամբ Երիտասարդութեան համար կազմակերպուած Փոխանակումի եւ Զարգացման աշխատաժողովներէն:

2009ին «Կորիզ»ը նախաձեռնեց սեփական տարեկան խորհրդաժողովներու կազմակերպումին, որոնց մասնակցեցան Հայաստանէն, Պելճիքայէն, Պուլկարիայէն, Ֆրանսայէն, Գերմանիայէն, Իտալիայէն եւ Սպանիայէն եկած երիտասարդ- երիտասարդուհիներ: Առաջին խորհրդաժողովի նիւթն էր՝ «ժողովրդավարութիւնը եւ երիտասարդներու քաղաքական ներգրաւուածութիւնը»: Յաջորդ տարի, նիւթերը կեդրոնացած էին Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական զարգացումին, Հայաստանի եւ Թուրքիոյ յարաբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ սփիւռքահայ կառոյցներուն ու հաստատութիւններուն վրայ:

«Կորիզ» ծրագրի հետագայ աշխատաժողովներուն մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու համար ընտրեցէք ներքեւի հասցէն:

«Կիրիզ» ի ծրագիրներ

Back to

Share

x