ԿԻԶԱԿԷՏ

«Կիզակէտ»ը շաբաթավերջի չորսօրեայ հաւաք մըն է որ կը կազմակերպուի երկամեայ դրութեամբ: Հաւաքը կը համախմբէ բազմահարիւր հայ երիտասարդ արհեստավարժներ աշխարհի տարբեր կողմերէն: Անոնք առիթ կ’ունենան հանդիպելու եւ բաժնելու իրենց փորձառութիւնները եւ աշխարհահայացքը, միաժամանակ ընդլայնելով իրենց մասնագիտական եւ անձնական ծանօթութիւնները: Ձեռնարկը, որ սովորաբար տեղի կ՛ունենայ ամէն անգամ տարբեր աշխարհաքաղաքային միջավայրի մը մէջ, մասնակիցներուն համար առիթ կը հանդիսանայ մօտէն ծանօթանալու հիւրընկալ քաղաքի մշակութային եւ ընկերային երեսներուն: Միաժամանակ, անոնք կը ծանօթանան հայ մշակոյթի տարբեր մարզերու զարգացումներուն, միջազգային ժամանակակից իրականութեան մէջ:

«Կիզակէտ»ը նաեւ կը ծառայէ որպէս հարթակ՝ մասնակցող երիտասարդներուն ծանօթացնելու Հ.Բ.Ը.Մ.ի տարբեր ծրագիրները, որոնք տասնամեակներու ընթացքին բարերար ազդեցութիւն ունեցած են յաջորդական սերունդերու վրայ: Պաշտօնական հաւաքոյթի նախօրեակին, սովորաբար կը կազմակերպուի արուեստի գործերու «աճուրդ- հանգանակութիւն» մը, որ պարբերաբար զգալի աջակցութիւն բերած է Միութեան բազմաթիւ ծրագիրներուն, ինչպէս՝ Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի Թուայնական Գրադարանը, Հայկական Հեռավար Գոլէճը, Հայ Կին Յղի Կանանց կեդրոնները, Ամառնային Գործավարժութեան կամ Ասպարէզային Փորձառութեան ծրագրերը եւ Կրթաթոշակներու Ֆոնտը:

Անցեալին Կիզակէտի համար հաւաքավայր եղած են Նիւ Եորքը (2001 եւ 2007), Մոնթրէալը (2003), Մայամին (2005), Շիքակոն (2009), Փարիզը (2011), Սան ֆրանսիսքօն (2013) եւ Թորոնթօն (2015):

Դիտեցէք «Կիզակէտ»ի մասին այս տեսաերիզը:

Ուումնասիրեցէք «Կիզակէտ»ի կայքէջը:

Back to

Share

x