ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Հ.Բ.Ը.Մ.ը կը գործակցի Սփիւռքի տարածքին գործող շարք մը կազմակերպութիւններու հետ, որոնք օգտակար կ’ըլլան հայ ուսանողներու, երիտասարդ արհեստավարժներու եւ համայնքային կառոյցներու, օգնելով անոնց, որ հաղորդակցական կապեր ստեղծեն, համադրեն իրենց կարելիութիւնները եւ ծանօթանան իրենց մշակութային ժառանգութեան:

ACAB

Հ.Բ.Ը.Մ.ի եւ ACAB-ի (Պարսելոնայի Հայ Մշակութային Ընկերակցութիւն) միջեւ գործընկերութիւնը սկսաւ 2006ին՝ Հ.Բ.Ը.Մ. ի Ծրագիրներու փոխանակման եւ Զարգացման համագումարէն, որ կայացած էր Պրիւքսէլի մէջ: Այս համագումարի նպատակն էր, Եւրոպայի հայ երիտասարդները ներգրաւել գործարարարական նախաձեռնութիւններու մէջ: 2009ին, ACAB-Հ.Բ.Ը.Մ. գործընկերութիւնը պաշտօնականացուեցաւ: Միութեան օժանդակութեամբ այս ընկերակցութիւնը կը կազմակերպէ զանազան մշակութային ձեռնարկներ, կը պահէ շաբաթօրեայ հայկական վարժարան եւ զարկ կու տայ մշակութային կեանքին, նպաստելով Սպանիոյ մէջ հայ երիտասարդութեան համախմբումին:

Այցելեցէք ACAB –ի կայքէջը

HAIK

Հ.Բ.Ը.Մ.ը կը գործակցի նաեւ HAIK–ի հետ, որ հայկական ծագումով ուսանողներու, մասնագէտներու եւ երիտասարդ արհեստավարժներու ցանց մըն է Գերմանիոյ մէջ: 2006ին այս կազմակերպութիւնը սկիզբ առաւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի կողմէ Պրիւքսէլի մէջ կազմակերպուած Ծրագիրներու Փոխանակման եւ Զարգացման Համագումարէն: Անկէ արդէն երկու տարի ետք, Հ.Բ.Ը.Մ.-HAIK գրասենեակը իր դռները բացաւ Ֆրանքֆուրթի մէջ, դառնալով Գերմանիոյ հայ համայնքի զօրացման եւ միաւորման նպաստող օղակ մը, յատկապէս համախմբելով հայկական ծագում ունեցող համալսարանական երիտասարդներ:

Այցելեցէք HAIK–ի կայքէջը՝ յաւելեալ տեղեկութիւններու համար

SIVAM

SIVAM-ը Ռուսիոյ մէջ Հ.Բ.Ը.Մ.ի ծրագիրներու աջակից կազմակերպութիւն մըն է: Երիտասարդ Արհեստավարժներու իր ցանցով, ՍԻՎԱՄը կը համախմբէ Մոսկուայի մէջ բնակող հայ երիտասարդները: Տարուան ընթացքին անիկա կը կազմակերպէ դասախօսութիւններ, քննարկումներ եւ հաղորդակցման հանդիպումներ, ուսանողներու եւ շրջանաւարտներու համար, առիթներ ստեղծելով որ անոնք ծանօթանան ասպարէզային տարբեր մարզերու եւ զարգացնեն իրենց հետագայ յաջողութեան կարելիութիւնները: SIVAM-ը լայն օժանդակութիւն կ’ընձեռէ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մոսկուայի Ամառնային Ասպարէզային Փորձառութեան Ծրագրին, տարբեր աշխատավայրերու մէջ ասպարէզային փորձառութեան կարելիութիւններ յայտնաբերելով, օգնելով ուսանողներուն ընտելանալու Ռուսիոյ տեղական պայմաններուն, ինչպէս նաեւ ծրագրի մասնակիցներուն համար իրենց ամառնային կեցութեան ընթացքին կազմակերպելով ընկերային եւ դաստիարակչական զանազան հանդիպումներ:

Այցելեցէք SIVAM-ի կայքէջը յաւելեալ տեղեկութիւններու համար:

ՈՒԹԸ

Հ.Բ.Ը.Մ.ի եւ ՈՒԹ-ի միջեւ գործակցութիւնը հաստատուեցաւ 2014-ին, թուրքիոյ երիտասարդութիւնը Հ.Բ.Ը.Մ.ի գործունէութեան հաղորդ դարձնելու նպատակով: ՈՒԹ-ը հիմնուած էր 2008-ին, որպէս յարաբերութիւններու զարցման սատարող անդամական ընկերակցութիւն: ՈՒԹ-ի գլխաւոր նպատակն է դաստիարակչական, մշակութային եւ հանրօգուտ ծրագիրներու տարեկան ձեռնարկներու միջոցաւ, զօրաւոր կապեր ստեղծել Հայ համալսարանականներու, երիտաարդ արհեստավարժներու եւ տեղական համայնքին միջեւ:

ՈՒԹ-ի մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք կապուիլ հետեւեալ հասցէով կամ ամբողջացնել հետեւեալը:

Back to

Share

x