ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

 

 

Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի ՄԱՍԻՆ

 Հ.Բ.Ը. Միութիւնը աշխարհի մեծագոյն ոչ-շահամէտ հայկական կազմակերպութիւնն է, որ նուիրուած է հայկական ինքնութեան եւ ժառանգութեան պահպանումին եւ զարգացումին՝ կրթական, մշակութային եւ բարեսիրական յայտագիրներու միջոցով: Մեր կազմակերպութիւնը ամէն տարի կ’աջակցի եւ կ’օժանդակէ աշխարհասփիւռ հայութեան, Հայաստանին եւ Արցախին: Միութեան տարեկան գործունէութիւնները կ’ընդգրկեն շուրջ 500,000 հայեր:

Իր ուսերուն վրայ առնելով հայ աշխարհի կարիքները հոգալու եւ ժամանակի պահանջները բաւարարելու պարտականութիւնը, տեսլապաշտ հիմնադիրներու, ղեկավարներու, ինչպէս նաեւ հաւատաւոր բարերարներու եւ անդամներու տարիներու վրայ երկարող ներդրումներուն միջոցով, Հ.Բ.Ը. Միութիւնը յատկանշական դեր կատարած է հայկական աւանդութիւններու եւ արժէքներու պահպանման առաքելութեան մէջ: 1906էն ի վեր Հ.Բ.Ը. Միութիւնը հաւատարիմ մնացած է հայութեան բարօրութեան համար մնայուն հիմքեր ստեղծելու կոչուած իր գլխաւոր առաքելութեան:

Իր բազմաթիւ բարերարներուն շնորհիւ, Հ.Բ.Ը. Միութեան այժմու ամավարկը կը կազմէ աւելի քան 45 միլիոն ամերիկեան տոլար: Միութեան Նիւ Եորքի Կեդրոնական Գրասենակին միջոցով 31 երկիրներու եւ 74 քաղաքներու մէջ Միութիւնը համաշխարհային տարողութեամբ գործօն ներկայութիւն մը ապահոված է:

Աւանդական եւ ժամանակակից նորարարական յայտագիրներու միջոցաւ ինչպէս դպրոցներ, սկաուտական խումբեր, ճամբարներ, արուեստներէն մինչեւ ասպարէզային փորձառութիւն, հեռավար ուսում եւ մասնագիտական ցանցեր, Հ.Բ.Ը. Միութիւնը կը հոգայ Մայր Հայրենիքի եւ համայն Սփիւռքի մէջ սփռուած հայութեան կարիքները:

Հ.Բ.Ը. Միութիւնը կը ձգտի ազգային պատկանելութեան եւ հպարտութեան խորունկ զգացում յառաջացնել երիտասարդութեան մօտ, իրենց մէջ սերմանելով ազգային աւանդութիւններու նկատմամբ խոր հետաքրքրութիւն ու մղելով զիրեն որ յանձնառու ըլլան մեր ազգային հարուստ ժառանգութեան պահպանումին:

More

x