Անդամակցութիւն

 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Անդամակցութիւնը յանձնառու, աշխոյժ եւ գործունեայ անհատներու համախմբում մըն է, որուն մաս կազմելով դուք ձեր աջակցութիւնը կը բերէք հայ ինքնութիւնը եւ մշակոյթը վառ պահելու առաքելութեան: Միաժամանակ դուք մասնակից կ’ըլլաք տարբեր յայտագիրներու եւ յատուկ ձեռնարկներու, որոնք տեղի կ՛ունենան ձեր բնակած շրջաններուն մէջ, եւ հաղորդակից կը մնաք Սփիւռքի, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իրադարձութիւններուն:

Որպէս անդամ, դուք ինքնաբերաբար բաժանորդագրուած կ’ըլլաք Հ.Բ.Ը.Մ.-ի համացանցային լրատուին եւ «AGBU Magazine» եռամսեայ հանդէսին, որ աշխարհատարած մեր ընթացիկ գործունէութեանց եւ հայութիւնը շահագրգռող այժմէկան իրադարձութիւններու մասին հայկական մեծագոյն տպաքանակ ունեցող հրատարակութիւնն է:

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի տարեկան անդամավճարներն են՝
$25, տարէցներու եւ ուսանողներու համար
$50, Անհատնական
$100, Ընտանեկան
$3,000, Նուիրատու Անդամ
$10,000, Հովանաւոր Անդամ
Մէկ անգամուան $25,000-ի միանուագ նուիրատուութեամբ դուք կը դառնաք Ցկեանս Անդամ:

Անդամակցելու կամ ձեր անդամակցութիւնը նորոգելու համար, այցելեցէք այս կայքէջը:

More

x